Absolutně skvělé

Sborová hudba zkomponovaná Janem Jiráskem a doporučená Geoffem Pearcem

„Nacházejí se tam naprosto úchvatné vokální pasáže a nemůžu říct, že bych někdy slyšel něco podobného.“

Obecně řečeno, mám velmi rád českou hudbu, a když jsem už dříve tento sbor slyšel, udělal na mě příznivý dojem. Proto jsem se na recenzi tohoto CD opravdu těšil. S prací Jana Jiráska (*1955) jsem se dosud nesetkal, ale dočetl jsem se, že je vysoce uznávaným autorem.

„Missa Propria“ skládající se ze tří vět a zkomponovaná v devadesátých letech je dechberoucí díky svému jednoduchému vyznání víry. Úvodní část „Kyrie eleison“ se postupně rozvíjí až k vrcholu a končí triumfálním závěrem. Je to neuspěchaná a nekomplikovaná hudba.

„Gloria Miserere Gloria“ obsahuje celou řadu portament, která dívky  obdivuhodně zvládají. Nacházejí se zde naprosto úchvatné vokální pasáže a nemohu říct, že bych někdy slyšel něco podobného. Výkon sboru s jeho velmi přesnou interpretací vokálních linek,  skvělými nástupy a velkou šíří  výrazového rozsahu mě skutečně ohromil. Finální část „Gloria“ je svým řešením závěru věty magická.

Poslední větu otevírá poměrně krátké „Credo,“ na které navazuje „Agnus Dei.“ Opět, hudba promlouvá přímo do posluchačovy duše a spíše připomíná vyzvánění zvonů na Velikonoční neděli nebo na Štědrý den.

Cyklus „Si, vis amari, ama“ („Chceš-li být milován, miluj“) byl napsán v roce 2011. Řeší některé otázky zabývající se láskou, je napsán v latině a zahrnuje myšlenky Senecy, Ignacia z Loyoly a také George Bernarda Shawa: „Varuj se člověka, jehož Bůh je na nebesích.“ Vokální linky „Omnia vincit amor“ jsou doprovázeny a podbarveny hrou na klavír a tamburínu. Vokální linie je jednoduchá melodie bez členění nebo harmonie, klavír občas hraje fragmenty této melodie jako doprovod. Připomíná mi to gregoriánský chorál.

Další část, „Quod me nutrit me destruit,“ je hlasově spletitější, rozčleněnější a používá více harmonie. Klavír je členitější, občas melodický nebo jemně rytmický, ale nikdy ne dominující.

Následující část „Audentes fortuna iuvat“ je velmi krátká, má jen něco málo přes minutu. Ukazuje se jako odvážnější a celkově živější s opakováním některých tónů na klavír, které jsou ještě zdůrazněny tamburínou.

Základem poslední části, „Si, vis amari, ama,“ je na melodie skládající se z bručivých nízkých hlasů. Je vlastně trochu zlověstná a nahánějící strach.

Finální coda je inspirována výrokem George Berarda Shawa, zpívá se v unisonu a její vyznění je až mrazivé.

„Parallel Worlds“ (Paralelní světy) byly postaveny na myšlenkách křesťanství, budhismu, judaismu a islámu a se svými sedmi částmi, z toho pěti velmi krátkými a dvěma spíše rozsáhlejšími, reflektují dnešní potřebu tolerance a porozumění zavrhnutím vzájemné nedůvěry a historické nespravedlnosti. Tato hudba je trochu rozdílná od předešlých skladeb obsažených na tomto CD, a to hlavně ve svých náladách a členitostech, které se někdy mění velmi pomalu a obsahují mnohem širší škálu emocí. Tak, jako „Missa Propria,“ i tato skladba je zpívána a capella a stejně jako v každém jiném díle tohoto skvělého CD je výkon sboru absolutně vynikající, a to i díky úplnému pochopení tohoto ne vždy snadného díla. Ve své transparentnosti je to hudba, která by bezpochyby odhalila i tu nejmenší chybičku.

Posledním kusem obsaženým na tomto disku je mikro-opera „Král Lávra“ pro sbor, klavír, bicí a nůžky, se kterými stříhal samotný skladatel (ty odkazují na chudého holiče, který byl vybrán k ostříhání krále, ale následně je přinucen udržet jeho tajemství). Jejím námětem je příběh autokratického vládce, který se snaží schovat své oslí uši. Skladatel o svém díle sám říká: „Snažil jsem se zdůraznit, jak je moc zároveň beznadějná a bezmocná, ale současně krutá a směšná.“ Dílo obsahuje rychlé změny nálad, sbor se v této šestnáctiminutové skladbě skvěle chopil příležitosti, která mu byla poskytnuta.

Toto CD doporučuji komukoliv, kdo má rád kvalitní sborový zpěv, zejména pak dětský sborový zpěv. Jedná se opravdu o jeden z vůbec nejlepších, se kterým jsem se za svůj život setkal. (Při svých studiích na univerzitě jsem slyšel velmi dobrý maďarský sbor, jenž zpíval „Dufay“, ale výkon Jitra je stejně dobrý). Jsou to svěží a zajímavé skladby lahodící uchu.

Copyright © 9 July 2017 Geoff Pearce, Sydney, Australia