Jan Jirásek – skladatel hudby

“Jiráskův vynikající a jemný způsob práce zřetelně vyjadřuje jeho hudební myšlenky, které, tak jako u každého opravdového umělce, se nezabývají maskou umění, ale tváří, která je za ní.” Samuel Hendricks, sleeve note k CD „Renaissance of Humanity“ (BMG Classics, New York 1995).

Jan Jirásek vystudoval na brněnské JAMU skladbu u prof. Zdeňka Zouhara, studoval i elektro-akustickou, počítačovou a elektronickou hudbu a hudební teorii. Jeho tvorba je po roce 1989 rozsáhle představována na mnoha světových pódiích a festivalech. 

Jan Jirásek skládá hudbu pro význačné hudební domy a interprety. Jmenujme např. kompozici pro šest hráčů na bicí nástroje „Bread and Circuses“ (Mnichovské bienále, 1992), postmoderní přepis skladby J.S.Bacha „Lukášovy pašije,“ (Mnichovské bienále, 1996, Minneapolis, USA 2000), Koncert pro varhany a orchestr „Dance with the Universe“ (J.Essl: varhany, Portland Chamber Orchestra, dir. Yaacov Bergman, 2012), sborovou skladbu „Missa propria“ (Pražské jaro 1994 a 2014, Carnegie Hall, New York, Lincoln Center, New York, Avignon Festival, Francie ad.), „Fragile Balance/Letter to Heaven“ (Vega String Quartet, Atlanta 2012), „Král Lávra“ (mikro-opera, Khorikos New York, 2013) ad.

Jiráskovy skladby jsou vydávány předními světovými nakladatelstvími jako je Ricordi v Berlíně, Schott Musik Int., Mainz, Editio Baerenreiter, Prague a Musica Mundana Musikverlag.

Kromě toho jsou jeho skladby vdány společnosmi jako jsou např. BMG Classics (“Renaissance of Humanity” s hudbou Jana Jiráska, Arvo Pärta a Hildegardy von Bingen), BMG-Ariola (“Bread and Circuses”), Navona Records (“Parallel Worlds”, Czech and Moravian Christmas Carols), ad.

Také Jiráskova filmová hudba získala řadu prestižních ocenění. V Čechách je Jirásek držitelem dvou Českých lvů za hudbu k filmům F. A. Brabce Kytice a Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa. Z mezinárodních prestižních cen obdržely filmy s Jiráskovou hudbou např.: Tokyo Sakura Grand Prix Award, The Jerusalem Prize ad.

Hudební skladatel Jan Jirásek se věnuje i pedagogické činnosti, vyučoval a vyučuje kompozici na prestižních univerzitách v USA i v Evropě (Hartt School of Music, Hartford, Colorado College, Florida International University, University at Lehigh, University of Colorado at Boulder, vše v USA, Universität für Musik und Darstellende Kunst, Vídeň, Rakousko, ISAM, Ochsenhausen, Německo, Noosa ISAM, Australia ad.).