Jan Jirásek – hudební skladatel

„Jiráskův vynikající a jemný způsob práce zřetelně vyjadřuje jeho hudební myšlenky, které, tak jako u každého opravdového umělce, se nezabývají maskou umění, ale tváří, která je za ní.“

Samuel Hendricks, sleeve note k CD „Renaissance of Humanity“ (BMG Classics, New York 1995)

Jan Jirásek vystudoval na brněnské JAMU skladbu u prof. Zdeňka Zouhara, studoval i elektro-akustickou, počítačovou a elektronickou hudbu a hudební teorii. Jeho tvorba je po roce 1989 rozsáhle představována na mnoha světových pódiích a festivalech.

Jan Jirásek skládá hudbu pro význačné hudební domy a interprety. Jmenujme např. kompozici pro šest hráčů na bicí nástroje „Bread and Circuses“ (Mnichovské bienále, 1992), postmoderní přepis skladby J. S. Bacha „Lukášovy pašije,“ (Mnichovské bienále, 1996, Minneapolis, USA 2000), Koncert pro varhany a orchestr „Dance with the Universe“ (J. Essl: varhany, Portland Chamber Orchestra, dir. Yaacov Bergman, 2012), sborovou skladbu „Missa propria“ (Pražské jaro 1994 a 2014, Carnegie Hall, New York, Lincoln Center, New York, Avignon Festival, Francie ad.), „Fragile Balance/Letter to Heaven“ (Vega String Quartet, Atlanta 2012), „Král Lávra“ (mikro-opera, Khorikos New York, 2013) ad.

Jiráskovy skladby jsou vydávány předními světovými nakladatelstvími jako je Ricordi v Berlíně, Schott Musik Int., Mainz, Editio Baerenreiter, Prague a Musica Mundana Musikverlag.

Kromě toho jsou jeho skladby vydány společnostmi jako jsou např. BMG Classics („Renaissance of Humanity“ s hudbou Jana Jiráska, Arvo Pärta a Hildegardy von Bingen), BMG-Ariola („Bread and Circuses“), Navona Records („Parallel Worlds“, „Czech and Moravian Christmas Carols“), ad.

Také Jiráskova filmová hudba získala řadu prestižních ocenění. V Čechách je Jirásek držitelem dvou Českých lvů za hudbu k filmům F. A. Brabce Kytice a Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa. Z mezinárodních prestižních cen obdržely filmy s Jiráskovou hudbou např.: Tokyo Sakura Grand Prix Award, The Jerusalem Prize ad.

Hudební skladatel Jan Jirásek se věnuje i pedagogické činnosti, vyučoval a vyučuje kompozici na prestižních univerzitách v USA i v Evropě (Hartt School of Music, Hartford, Colorado College, Florida International University, University at Lehigh, University of Colorado at Boulder, vše v USA, Universität für Musik und Darstellende Kunst, Vídeň, Rakousko, ISAM, Ochsenhausen, Německo, Noosa ISAM, Australia ad.).

Jan Jirásek s manželkou Vladislavou

Jan Jirásek s manželkou Vladislavou