“Jiráskův vynikající a jemný způsob práce zřetelně vyjadřuje jeho hudební myšlenky, které, tak jako u každého opravdového umělce, se nezabývají maskou umění, ale tváří, která je za ní.”

 Samuel Hendricks

Mondi paralleli – recenze

Nelze neobdivovat vokální partituru Jana Jiráska, absolutní kontrapunktickou jasnost, uhlazenost řešení, vybranost, s níž disonance osvětlují hudební rozhovor, aby ho obohatily a učinily hlubším. Hlasové zdroje jsou využívané se značnou vyvážeností, aniž by kdy...